rapidshape

                     3D打印機

                   專注于模型快速成型領域逾50年,德國最高品質打印機                  

                     www.rapidshape.de
ASIGAASIGA                       3D打印機

                                                                                          專注于創造力,擁有數字化制造的非凡研發知識

                                                                                    www.asiga.com
cyfex                                         3D掃描軟件

                                      為實驗室、助聽器工業和聽力學提供了一個完全的解決方案

                                                                                   www.cyfex.com
Dreve

                                                       3D打印材料

                                          

                                                              www.dreve.com
DETAX                                          3D打印材料

 

                                                                                  www.detax.de